Skuteczna praca z pacjentami z problemami ortodontycznymi

LOGOPEDA – OFERTA

 Korekta wad wymowy
– seplenienie (nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż)
– rotacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski r )
– kappacyzm/gammacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski k/g)
– opuszczanie, zastępowanie i/lub zniekształcanie większości głosek
– zaburzanie realizacji dźwięczności

Opóźniony rozwój mowy
Terapia pacjentów ortodontycznych
Jąkanie
Zaburzania czynności prymarnych (gryzienie, żucie i połykanie)
Emisja Głosu
Logopedia medialna